niedziela, 25 września 2011

Jakie znaki odwołuje znak koniec zakazów? Kiedy koniec ograniczenia a kiedy koniec strefy?

Zgodnie z kodeksem drogowym ogółem występuje 38 znaków zakazu oraz 8 znaków kasujących poszczególne znaki zakazu. Na szczególną uwagę zasługuje tu znak B-42 - „koniec zakazów”. Dlaczego?
Znak ten wbrew pozorom nie anuluje wszystkich istniejących znaków zakazu, lecz tylko pięć spośród nich. Do znaków, które anuluje powyższy znak zaliczają się:
 • B-27 „koniec zakazu wyprzedzania”,
 • B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe”,
 • B-24 „koniec zakazu zawracania”,
 • B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych”,
 • B-34 „koniec ograniczenia prędkości”.
Ogólnie wszystkie znaki zakazu przestają obowiązywać za pierwszym skrzyżowaniem, przed którym zostały one umieszczone. Szczególne przypadki anulowania wybranych znaków zostały opisane powyżej. A czy wiesz czym jest skrzyżowanie? :)

Czytaj całość

Źródło: Nauka jazdy w Zamościu | wladcydrog.eu

sobota, 10 września 2011

Znaki drogowe - nie wszędzie takie same

Pomimo widocznego ujednolicenia, europejskie znaki drogowe wykazują istotne różnice pomiędzy krajami. Podstawowe różnice to:
 • różnice graficzne
 • różne znaczenia
 • użycie różnych kodów kolorów
 • teksty w lokalnych językach (niekiedy dwujęzyczne)

Różnice graficzne:

 • Znaki ostrzegawcze w Irlandii mają kształt rombu z żółtym tłem zamiast standardowego kształtu trójkąta i odbiegają od standardu przyjętego w reszcie Europy.
 • Wiele piktogramów (tunel, pieszy, samochód itd.) nieco różni się w wielu krajach.
 • Typy strzałek mogą być różne.
 • Różne kroje pisma w tekstach. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Grecja i Portugalia używają czcionki Transport. Niemcy stosują DIN 1451. Holandia używa czcionek FHWA, a Szwajcaria kroju pisma.
Zobacz porównanie znaków drogowych.Źródło: Nauka jazdy w Zamościu