poniedziałek, 28 maja 2012

Skrzyżowania w Zamościu: Sienkiewicza / Żdanowska / Krysińskiego

Jedno ze skrzyżowań w Zamościu które w Zamościu warto odwiedzić przed egzaminem na prawo jazdy .

Zaskoczyć tutaj może charakterystyczna geometria skrzyżowania.

Zatrzymanie zbyt daleko od krawędzi drogi poprzecznej (Żdanowska - Krysińskiego) uniemożliwia jakąkolwiek widoczność na tą drogę, zaś zbyt głęboki wjazd na skrzyżowanie może utrudnić jazdę poruszającym się nią pojazdom.

Zła widoczność od strony ulicy Żdanowskiej Dodatkową trudnością jest okresowe spore natężenie ruchu.Źródło: Nauka jazdy w Zamościu

czwartek, 24 maja 2012

Wymijanie. Zadania egzaminacyjne


Jednym z zadań jakie musimy wykonać w trakcie egzaminu na prawo jazdy jest wymijanie.

Wymijaniem nazywamy przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

W czasie wymijania mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp, a ponadto, jeżeli zachodzi konieczność, powinniśmy zmniejszyć prędkość i zjechać na prawą stronę drogi, a nawet zatrzymać się, aby wymijanie nastąpiło w najbardziej bezpiecznych okolicznościach.

Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni.

Gdy manewr wymijania odbywa się na wąskiej drodze poziomej, np. droga polna, grobla, wąski most, wtedy należy stosować zasadę, że pierwszeństwa przejazdu powinien ustąpić pojazd mniejszy, lżejszy lub zwrotniejszy. Na drogach o większym natężeniu ruchu, na takich zwężonych odcinkach drogi są ustawione specjalne znaki drogowe określające pierwszeństwo ruchu na zwężonym odcinku drogi.Wymijanie jest manewrem szczególnie niebezpiecznym we wszystkich miejscach o złej widoczności (zakręty, wierzchołki wzniesień), jak również przy złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, grad, deszcz). W takich warunkach powiniśmy pozostawiać się jak najwięcej miejsca po swojej lewej stronie ze względu na możliwość pojawienia się na drodze innych pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony.


Szczególnego postępowania od kierującego pojazdem wymaga wymijanie w nocy na drogach niedostatecznie oświetlonych, położonych poza obszarami zabudowanymi, a więc w warunkach, gdy używamy świateł drogowych. Wówczas kierujący pojazdem powinien zmniejszyć prędkość dostosowując ją do ograniczonej widoczności, zjechać możliwie jak najbliżej do prawej krawędzi jezdni, zmienić światła drogowe na światła mijania, aby uniknąć oślepienia kierowcy nadjeżdżającego z przeciwka.

Zmiana świateł drogowych na światła mijania powinna następować odpowiednio wcześnie, tak aby nie dopuszczać do sytuacji, kiedy światła jadącego z przeciwnej strony pojazdu stają się dokuczliwe dla wzroku. Zmiana świateł drogowych na światła mijania przez jednego z kierujących jest nakazem do takiej samej zmiany dla drugiego kierującego. Nieprzełączanie świateł bądź zbyt późna zmiana na światła mijania może być przyczyną wypadku wywołanego oślepieniem światłami drogowymi. Dlatego też w razie oślepiania przez światła jadącego z przeciwnej strony pojazdu lepiej jest chwilowo się zatrzymać.


Podczas wymijania w nocy na obszarach nie zabudowanych i nie oświetlonych występuje tendencja do zachowania zbyt małego odstępu bocznego pomiędzy wymijającymi się pojazdami. Spowodowane to jest tym, że światła mijania nie są umieszczone przy obrysie bocznym samochodu, wskutek czego pojazd wydaje się węższy, a ponadto , kierowca ma skłonność do zbaczania w kierunku świateł wymijanego pojazdu. Stąd też należy dążyć do zachowania możliwie największego odstępu, co jest szczególnie ważne na drogach wąskich.

Nauka jazdy w Zamościu