sobota, 15 września 2012

Centrum Skoda AutoLab niestety nie w Zamościu

Szkoły nauki jazdy nie dysponują niestety symulatorem dachowania, jednak z urządzenia takiego można skorzystać w mobilnym centrum SkodaLab które uruchomiono w Warszawie.


Czy kilkuletnie dziecko może ważyć 800 kilogramów?! Może, przynajmniej przez moment. Czy jesteś w stanie stać prosto po dachowaniu, i czy wiesz jak działa skrzynia biegów?Tego wszystkiego dowiesz się z interaktywnego, mobilnego centrum Skoda AutoLab, które właśnie zawitało do Warszawy. To w zasadzie pierwszy w Polsce, Europie, a pewnie też na świecie taki projekt, w dodatku, opracowany przez Polaków.


Czytaj więcej tutaj.


czwartek, 13 września 2012

Rozporządzenie o egzaminowaniu już opublikowane

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rozporządzenie to określa:
 1. szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
 2. szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
 3. ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 4. warunki i tryb: przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów; przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów; postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
 5. szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 6. wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
 7. wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.
Rozporządzenie do pobrania tutaj.
Nauka jazdy w Zamościu.

środa, 12 września 2012

niedziela, 9 września 2012

Nowe testy na prawo jazdy nie będą jawne

Z końcem stycznia 2013 roku egzamin teoretyczny na prawo jazdy ulegnie znacznym zmianom. Z Ministerstwa Transportu portal zdamyto.pl uzyskał następujące informacje:

Nowa baza pytań egzaminacyjnych nie będzie oparta na dotychczasowych zasadach, nie będzie tez publikowana.


Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:
20 pytań z wiedzy podstawowej:
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


 • Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. 
 • Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
 • Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.