niedziela, 9 września 2012

Nowe testy na prawo jazdy nie będą jawne

Z końcem stycznia 2013 roku egzamin teoretyczny na prawo jazdy ulegnie znacznym zmianom. Z Ministerstwa Transportu portal zdamyto.pl uzyskał następujące informacje:

Nowa baza pytań egzaminacyjnych nie będzie oparta na dotychczasowych zasadach, nie będzie tez publikowana.


Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:
20 pytań z wiedzy podstawowej:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


  • Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. 
  • Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
  • Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz