wtorek, 28 stycznia 2014

Ranking zdawalności w WORD 2013

Po początkowych niepowodzeniach egzaminacyjnych związanych ze zmianą egzaminowania zdawalność zaczęła rosnąć. Jak przedstawia się zdawalność WORD Zamość na tle innych WORD-ów?

Wyniki zdawalności w poszczególnych WORD-ach jako pierwszy zaprezentował portal ZdamyTo.pl.

Poniższa tabela przedstawia tzw. zdawalność czyli odsetek liczby pozytywnie zakończonych egzaminów - w części teoretycznej i praktycznej w poszczególnym miastach:

Źródło danych: ZdamyTo.pl

Grafika dzięki uprzejmości ZdamyTo.pl.


Zdawalność WORD Zamość (dane za II półrocze 2013)
praktyka 38,04%
teoria 54,53%

Źródło danych: Zamojska.org


Wkrótce aktualizacja danych dla WORD Zamość (dane dla całego roku)

Nauka jazdy w Zamościu: ranking 2013

Ranking zdawalności w Zamościu otwiera Nauka jazdy Pieczykolan oraz Wurex. Wśród najgorszych OSK Quattro
Zobacz ranking.

W zestawieniu ujęto szkoły nauki jazdy z których w ciągu analizowanego okresu do egzaminu po raz pierwszy przystąpiło przynajmniej 20-25 osób.

Tutaj statystyki zdawalności za II półrocze 2013.

Zdawalność egzaminów na prawo jazdy: jest znacznie lepiej

Po początkowych niepowodzeniach, kiedy zdawalność utrzymywała się na poziomie kilku procent, teraz wyniki znacznie się poprawiły i to już przy pierwszych podejściach.

Pytania w teście na prawo jazdy od 19 stycznia ub.r. nie są już jawne i nie znajdziemy ich w żadnym podręczniku. Pytań nie jest ich ok 500, ale aż 1,8 tys. Kandydaci na kierowców mają też znacznie mniej czasu na odpowiedź. By zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać minimalnie 68 pkt na 74.

Teraz egzamin teoretyczny zdaje 40 proc. kursantów. Ale osoby, które podchodzą po kilka razy, statystyki te, niestety, zaniżają do poziomu ok. 32 proc. - mówi dyrekor WORD Radom. Podniósł się również wskaźnik zdawalności podczas egzaminów praktycznych, przez wiele lat utrzymywał się na poziomie ok. 30-32 proc., a obecnie sięga 40 proc.


W większości ośrodków szkolenia kierowców odżyła świadomość tego, jak ważna jest wiedza teoretyczna. Teraz już wszyscy wiedzą, że nie ma z tym żartów. I dzięki temu na drogach pojawiają się lepsi kierowcy.

Bardziej zaangażować się trzeba w naukę przepisów. Nie można już też opuszczać wykładów, materiał trzeba dokładnie przerobić, bo inaczej szansa na zaliczenie testów będzie niewielka. Jeśli z podobnego założenia będą wychodzić wszystkie ośrodki szkoleniowe to w przyszłym roku zdawalność może wzrosnąć do 50 procent.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Będą ułatwienia w egzaminach na prawo jazdy?
W przekonaniu Anny Sobeckiej, złagodzenie zasad pozwoliłoby na poprawienie sytuacji w naukach jazdy.Treść interpelacji poselskiej
Interpelacja
(nr 22355)
do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowny Panie Ministrze!

Prasa donosi, że drastycznie spada liczba osób ubiegających się o prawo jazdy. Na brak kursantów narzekają wszystkie szkoły jazdy w Polsce, które w nowej sytuacji próbują wiązać koniec z końcem. Jeszcze na początku bieżącego roku rzeszowski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego pracował na półtora etatu. Powodem był boom kursantów, którzy chcieli zdążyć ze zdaniem egzaminu przed zmieniającymi się 19 stycznia przepisami. Teraz egzamin teoretyczny jest trudniejszy.Ośrodki ruchu drogowego zwalniają egzaminatorów, a szkoły nauki jazdy stanęły przed widmem bankructwa. W stosunku do ubiegłego roku liczba kandydatów na prawo jazdy zmalała o blisko 40%. Mniejsza liczba zdających to mniejsze wpływy, co zmusza ośrodek do ograniczenia inwestycji, kosztów działalności i często wiąże się z koniecznością kadrowych roszad. Spadek chętnych do zdawania egzaminów na prawo jazdy dotyczy całego kraju. Niemal o połowę zmniejszył się ruch m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Podobnie jest w WORD-ach na Dolnym Śląsku: we Wrocławiu, w Legnicy czy Wałbrzychu. Nic też nie wskazuje na to, by w okresie zimowym sytuacja miała się poprawić. Przeciwnie, zdających może być jeszcze mniej, bo w zimie nie organizuje się egzaminów na kategorię A – na motocykle.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
Jakie pozytywne zmiany zaobserwowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z wprowadzeniem nowych warunków i zasad egzaminu na prawo jazdy?
Czy w związku z drastycznie malejącą liczbą kursantów Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej złagodzi warunki egzaminu na prawo jazdy? Poseł Anna Elżbieta Sobecka Toruń, dnia 6 listopada 2013 r.Pobierz treść interpelacji:


Interpelacja 22355 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 22355 w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., nr SPS-023-22355/13, przy którym przekazano interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy, przedstawiam następujące wyjaśnienia.W dniu 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Uchwalenie przepisów ustawy w styczniu 2011 r., przesunięcie wejścia w życie tych przepisów z dnia 11 lutego 2012 r. na dzień 19 stycznia 2013 r., a następnie wejście w życie przepisów ustawy powodowało, przed każdym z tych terminów, znaczny wzrost zainteresowania zarówno kursami na prawo jazdy, jak i egzaminami państwowymi. Wyżej wymienione przyczyny spowodowały, że w latach 2010-2013 uprawnienia do kierowania pojazdami rozpoczęła uzyskiwać lub uzyskała większość osób, która spełniała warunki do ich uzyskania. W tym okresie ze względu na strach przez zmieniającymi się przepisami wiele osób, które w przeszłości rozpoczęły, ale nie zakończyły szkoleń, podjęło decyzję o dokończeniu procesu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Okres wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz lata następne objęte są także niżem demograficznym dotyczącym osób w wieku pozwalającym na uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Powoduje to, że obecnie (po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami) znacznie spadła liczba osób chętnych do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.Odpowiadając na pytanie, jakie pozytywne zmiany zaobserwowało MTBiGM w związku z wprowadzeniem nowych zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, pragnę poinformować, że resort na bieżąco monitoruje poziom zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy. Efekty prowadzonego monitoringu wskazują, że zdawalność teoretycznej części egzaminu jest na średnim poziomie ok. 40%, a zdawalność części praktycznej na poziomie 35%. Należy wskazać, że analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy doprowadziła do rozpoczęcia procesu poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców.Odpowiadając na pytanie, czy ze względu na malejącą liczbę osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami MTBiGM planuje obniżenie wymagań stawianych osobom egzaminowanym, uprzejmie informuję, że w ocenie MTBiGM obniżanie wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, jest działaniem nieracjonalnym. Zauważona tendencja poprawy jakości szkolenia jest bezpośrednim efektem wysokich wymagań stawianych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Obniżenie wymagań może wpłynąć negatywnie na wiedzę i umiejętności przyszłych kierowców, dając jedynie chwilową poprawę statystyk.Podsumowując, pragnę wskazać, że w mojej ocenie nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności dynamiczny charakter pytań egzaminacyjnych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na fakt, że kandydaci na kierowców nie będą uczyli się pytań egzaminacyjnych na pamięć. Dodatkowo wskazuję, że uchwalony przez Sejm ostateczny tekst ustawy o kierujących pojazdami jest wynikiem szeroko pojętego kompromisu osiągniętego pomiędzy dyskutowanymi podczas prac propozycjami strony społecznej, strony rządowej oraz posłów i senatorów.

Z poważaniem

Sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r.Linki do źródła:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=496F2ED5
http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i22355/$File/i22355.pdf.Treść interpelacji poselskiej
Interpelacja
(nr 22355)
do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowny Panie Ministrze!

Prasa donosi, że drastycznie spada liczba osób ubiegających się o prawo jazdy. Na brak kursantów narzekają wszystkie szkoły jazdy w Polsce, które w nowej sytuacji próbują wiązać koniec z końcem. Jeszcze na początku bieżącego roku rzeszowski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego pracował na półtora etatu. Powodem był boom kursantów, którzy chcieli zdążyć ze zdaniem egzaminu przed zmieniającymi się 19 stycznia przepisami. Teraz egzamin teoretyczny jest trudniejszy.Ośrodki ruchu drogowego zwalniają egzaminatorów, a szkoły nauki jazdy stanęły przed widmem bankructwa. W stosunku do ubiegłego roku liczba kandydatów na prawo jazdy zmalała o blisko 40%. Mniejsza liczba zdających to mniejsze wpływy, co zmusza ośrodek do ograniczenia inwestycji, kosztów działalności i często wiąże się z koniecznością kadrowych roszad. Spadek chętnych do zdawania egzaminów na prawo jazdy dotyczy całego kraju. Niemal o połowę zmniejszył się ruch m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Podobnie jest w WORD-ach na Dolnym Śląsku: we Wrocławiu, w Legnicy czy Wałbrzychu. Nic też nie wskazuje na to, by w okresie zimowym sytuacja miała się poprawić. Przeciwnie, zdających może być jeszcze mniej, bo w zimie nie organizuje się egzaminów na kategorię A – na motocykle.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
Jakie pozytywne zmiany zaobserwowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z wprowadzeniem nowych warunków i zasad egzaminu na prawo jazdy?
Czy w związku z drastycznie malejącą liczbą kursantów Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej złagodzi warunki egzaminu na prawo jazdy? Poseł Anna Elżbieta Sobecka Toruń, dnia 6 listopada 2013 r.Pobierz treść interpelacji:


Interpelacja 22355 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 22355 w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., nr SPS-023-22355/13, przy którym przekazano interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy, przedstawiam następujące wyjaśnienia.W dniu 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Uchwalenie przepisów ustawy w styczniu 2011 r., przesunięcie wejścia w życie tych przepisów z dnia 11 lutego 2012 r. na dzień 19 stycznia 2013 r., a następnie wejście w życie przepisów ustawy powodowało, przed każdym z tych terminów, znaczny wzrost zainteresowania zarówno kursami na prawo jazdy, jak i egzaminami państwowymi. Wyżej wymienione przyczyny spowodowały, że w latach 2010-2013 uprawnienia do kierowania pojazdami rozpoczęła uzyskiwać lub uzyskała większość osób, która spełniała warunki do ich uzyskania. W tym okresie ze względu na strach przez zmieniającymi się przepisami wiele osób, które w przeszłości rozpoczęły, ale nie zakończyły szkoleń, podjęło decyzję o dokończeniu procesu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Okres wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz lata następne objęte są także niżem demograficznym dotyczącym osób w wieku pozwalającym na uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Powoduje to, że obecnie (po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami) znacznie spadła liczba osób chętnych do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.Odpowiadając na pytanie, jakie pozytywne zmiany zaobserwowało MTBiGM w związku z wprowadzeniem nowych zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, pragnę poinformować, że resort na bieżąco monitoruje poziom zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy. Efekty prowadzonego monitoringu wskazują, że zdawalność teoretycznej części egzaminu jest na średnim poziomie ok. 40%, a zdawalność części praktycznej na poziomie 35%. Należy wskazać, że analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy doprowadziła do rozpoczęcia procesu poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców.Odpowiadając na pytanie, czy ze względu na malejącą liczbę osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami MTBiGM planuje obniżenie wymagań stawianych osobom egzaminowanym, uprzejmie informuję, że w ocenie MTBiGM obniżanie wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, jest działaniem nieracjonalnym. Zauważona tendencja poprawy jakości szkolenia jest bezpośrednim efektem wysokich wymagań stawianych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Obniżenie wymagań może wpłynąć negatywnie na wiedzę i umiejętności przyszłych kierowców, dając jedynie chwilową poprawę statystyk.Podsumowując, pragnę wskazać, że w mojej ocenie nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności dynamiczny charakter pytań egzaminacyjnych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na fakt, że kandydaci na kierowców nie będą uczyli się pytań egzaminacyjnych na pamięć. Dodatkowo wskazuję, że uchwalony przez Sejm ostateczny tekst ustawy o kierujących pojazdami jest wynikiem szeroko pojętego kompromisu osiągniętego pomiędzy dyskutowanymi podczas prac propozycjami strony społecznej, strony rządowej oraz posłów i senatorów.

Z poważaniem

Sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r.Linki do źródła:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=496F2ED5
http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i22355/$File/i22355.pdf

Poprawia się zdawalność egzaminów na prawo jazdy


Nowy egzamin na prawo jazdy nie jest już taki straszny. Po pogromie w WORD jaki miał miejsce na początku 2013 roku, dziś zdawalność testów na prawo jazdy znacznie wzrosła.

Są nauki jazdy, których absolwenci zdają testy z 80-procentową skutecznością. Ale nie brakuje i takich, które uczą kiepsko i 8 na 10 ich kursantów oblewa egzamin.

Wprowadzenie 19 stycznia 2013 nowych zasad egzaminu teoretycznego było prawdziwą rewolucją. Bazę ogólnodostępnych, łatwych 500 pytań zastąpił nowy system pytańdo których kandydaci na kierowców nie mają pełnego dostępu. Poza tym, na odpowiedzi jest ograniczona ilość czasu, a po przejściu do nie można się już cofnąć i sprawdzić albo zmienić odpowiedzi.

Będzie łatwiej

Prognozy zdawalności egzaminów teoretycznych są optymistyczne. Będzie jeszcze łatwiej. Infrastruktury i Rozwoju zamierza wprowadzić dla kandydatów na kierowców ułatwienie w postaci jednolitej bazy pytań. Zestaw powstanie z połączenia zagadnień dostarczanych ośrodkom ruchu drogowego przez Instytut Transportu Drogowego i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Nowe testy na prawo jazdy PWPW

piątek, 17 stycznia 2014

Kodeks drogowy. Jakie zmiany w 2014 roku?

1 stycznia 2014 wprowadzono kilka zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym oraz do wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Zmiany w kodeksie polegają  między innymi na wprowadzeniu nowych znaków drogowych, uregulowano też kwestie kwestie parkowania na kopercie.

Obowiązkowe elementy odblaskowe dla pieszych


Istotna zmiana w wejdzie w życie od 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Te zasady nie będą obowiązywały w strefie zamieszkania (oznaczona znakami D-40 i D-41).
Przepis:4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Dotychczasowe przepisy nakładają obowiązek używania elementów odblaskowych dzieci w wieku do 15 lat, które poruszały się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zmiana jest uzasadniona przede wszystkim ponad dwukrotnie wyższą liczbą śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, które mają miejsce w porze nocnej na drogach nieoświetlonych.
Nowe znaki drogowe

Od 14 lutego 2014 r. obowiązywać zaczną dwa nowe znaki drogowe oznaczające początek oraz koniec strefy płatnego parkowania, czyli strefy w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.
Przepis4. Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Zmiany dla niepełnosprawnych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1. lipca 2014:3a. Kartę parkingową wydaje się:1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Mandaty - będzie sprawiedliwiej?


Propozycja zmian wysokości mandatów za przekraczanie prędkości wzbudza kontrowersji. Obecnie opracowany jest projekt nowelizacji taryfikatora mandatów, zatem rozwiązania w nim wskazane mogą ulec zmianie.

W nowelizacji przepisów proponuje się aby wysokość kary za naruszenie ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym uzależnić od wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej:
  • o 1 km/h 10 km/h włącznie – 1,5%
  • o 11 km/h 20 km/h włącznie – 3%
  • o 21 km/h 30 km/h włącznie – 5%
  • o 31 km/h 40 km/h włącznie – 9%
  • o 41 km/h 50 km/h włącznie – 14%
  • o 51 km/h i więcej – 20% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia pierwszego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości podlegają podwyższeniu o 50%.

W razie wejścia w życie tych przepisów najbardziej pokrzywdzonymi byłyby osoby niewiele zarabiające.

Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h wystawiany byłby mandat na kwotę ok. 750 zł. Kwota ta dla osoby zarabiającej np. 2000 zł netto miesięcznie stanowiłaby prawie 38% całego wynagrodzenia. Z kolei dla osoby zarabiającej np. 10 000 zł netto miesięcznie mandat w takiej wysokości oznaczałby utratę jedynie 7,5% zarobków, czyli kwoty raczej niewielkiej w stosunku do comiesięcznych dochodów.

W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary za naruszenia niestosowania się do sygnału świetlnego podlega podwojeniu.

Do pobrania

czwartek, 2 stycznia 2014

Egzamin na prawo jazdy 2014. Będą kolejne zmiany

Nie kończy się rewolucja w nauce jazdy rozpoczęta w 2013 roku. W 2014 roku przyszłych kierowców czekają kolejne zmiany, czy będzie łatwiej? Baza pytań ma być jednolita w całym kraju, a ich treść kontrolowana przez ministerstwo. Ma to zapobiec pojawieniu się kontrowersyjnych zagadnień, które nie są przydatne przyszłemu kierowcy.

Pula pytań nadal pozostanie bardzo duża i niejawna, chociaż to nie jest do końca jasne. Oznacza to, że nowe zasady tylko w niewielkim stopniu wpłyną na zdawalność.

Czytaj:
Projekt zmian w ustawie o kierujących: pytania w teście niejawne ale...
Zmiana ustawy o kierujących. Będzie możliwość wglądu do pytań w teście na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy - takie jak w WORD


Jeszcze większe zmiany czekają kursantów w drugiej połowie 2014 roku. Wtedy do części praktycznej egzaminu ma zostać wprowadzony nowy element, polegający na udowodnieniu, że przyszły kierowca potrafi jeździć ekonomicznie i ekologicznie. Wiąże się to z wymogami Unii Europejskiej, która chce, aby sprawdzać umiejętności energooszczędnego kierowania samochodem.

Są spore szanse na to, że egzamin z pierwszej pomocy wejdzie w skład egzaminu praktycznego.
Czytaj:
Projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami: na egzaminie będą sprawdzać umiejętności jazdy energooszczędnej?

Ma być bardziej ekologicznie, a dzięki mniejszemu zużyciu paliwa w kieszeniach kierowców ma zostać więcej pieniędzy. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać sprawdzanie takich umiejętności. Na pewno znaczna część kierowców, którzy już mają prawo jazdy miałaby problemy ze zdaniem takiego egzaminu, gdyż nadal wielu z nich nie zna zasad ekojazdy.


Egzaminator nie udzielił pomocy podczas egzaminu
Pierwsza pomoc obowiązkowa na egzaminie w WORD?
Uczymy Ratować
Testami na prawo jazdy zajmie się specjalna komisja. Powstanie też fundusz
Po egzaminie będzie możliwość wglądu w pytania ale pod warunkiem...
W przyszłym roku egzamin praktyczny na nowych zasadach
Nowy minister transportu - będą zmiany w naukach jazdy i w WORD?
Nowe egzaminy na prawo jazdy - zmiany w prawie o ruchu drogowym
Egzamin teoretyczny w starostwie zamiast w WORD
Ważą się losy egzaminu na prawo jazdy