środa, 31 grudnia 2014

Kogo w 2015 roku będzie obowiązywała ekojazda?Nowe uregulowania prawne wprowadzają do egzaminu na prawo jazdy nowy element - jazda energooszczędna. Nowe zasady egzaminu zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2015. Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia nie będzie ona dotyczyła każdego zdającego egzamin.

Przeczytaj też na Nauka Jazdy ZamośćEgzaminator: kosmetyczne zmiany w egzaminowaniu.

Jeśli egzamin teoretyczny zdałeś przed dniem wejścia w życie nowych przepisów wprowadzających ekojazdę, a więc przed 1 stycznia 2015, egzamin praktyczny zdasz według starych zasad:

§ 2. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przy okazji – testy na prawo jazdy ważne są bezterminowo

Czytaj: czym właściwie jest ekojazda?


wtorek, 30 grudnia 2014

Zmiany w egzaminowaniu będą kosmetyczne

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy o których się mówi będę jedynie kosmetyczne i niewiele zmienią w zakresie zdawalności - mówi egzaminator.Mariusz Sztal z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w wypowiedzi dla Polskiego radia:

Instruktorzy będą szkolili wedle tych samych kryteriów, a egzaminatorzy będą oceniali umiejętności osób egzaminowanych dokładnie przez ten sam pryzmat.

Dodał też, że zwiększy się także prawdopodobnie baza pytań testowych, która ma być ogólnodostępna.

Faktycznie będzie to kilka tysięcy pytań, więc ciężko tu mówić o możliwości nauczenia się ich na pamięć.

czwartek, 18 grudnia 2014

Kurs nauki jazdy w CzechachEgzamin na prawo jazdy możesz zdawać zupełnie legalnie w Czechach. Wysoka zdawalność kusi. Koszt to ok 3 tyś zł, wliczając w to hotel, kurs na prawo jazdy, tłumacza i oczywiście sam egzamin.Szkoły nauki jazdy w Czechach robią dobry interes prowadząc kursy nauki jazdy dla cudzoziemców. Usługi przez nie oferowane są kompleksowe - od załatwienia meldunku po zorganizowanie tłumacza na egzamin.


poniedziałek, 15 grudnia 2014

Nie będzie prawa jazdy (jakie znamy)?

Nowe technologie idą w parze z motoryzacją i nauką jazdy. Do grona znanych aplikacji jak testy na prawo jazdy, nawigacja, kodeks drogowy, znaki drogowe dołączyć może aplikacja.. prawo jazdyNiedawno urzędnicy z Departamentu Transportu stanu Iowa poinformowali, że tworzona jest aplikacja, która ma zastąpić tradycyjne prawo jazdy. To ostatnie nie zniknie, nadal będzie wydawane, ale kierowca nie będzie już musiał mieć przy sobie dokumentu. Wystarczy, że ściągnie odpowiednią aplikację (darmowa) i za sprawą unikalnego kodu zaloguje się do niej, gdy konieczne będzie okazanie dokumentu.

Warto podkreślić, że nie ogranicza się to jedynie do kontaktów z policją – cyfrowe prawo jazdy miałoby być użyteczne jako dokument tożsamości wszędzie tam, gdzie honorowane jest to tradycyjne.

Czytaj więcej na Antyweb.

Egzamin na prawo jady - szybka powtórka z przepisów

Przed Tobą egzamin na prawo jazdy? Oczywiście masz szanse na zdanie go jeszcze w 2014 roku. Obejrzyj szybką powtórkę z kodeksu drogowego.

Egzamin na prawo jazdy- szybka powtórka z przepisów

Egzamin na prawo jazdy 2015 krok po kroku. Nowe zasady

Od 2015 roku do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, czyli tzw. „testów” możesz uczyć się zupełnie samodzielnie nie wychodząc z domu.

Pamiętaj raz zdany państwowy egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo. Możesz więc najpierw zaliczyć testy na prawo jazdy a dopiero później szukać nauki jazdy

Jeśli nie masz od razu całej kwoty na kurs możesz zaplanować sobie tak wydatki, że w zimie na spokojnie zrobisz teorię, a na wiosnę lub w wakacje znajdziesz szkołę jazdy w celu odbycia kursu praktycznego.


Nowe zadania egzaminacyjne, nowy arkusz przebiegu egzaminu.Jak będzie wyglądał nowy arkusz przebiegu egzaminu? Jak oceniana będzie ekojazda?

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od początku 2015 roku zmianie ma ulec egzamin praktyczny na prawo jazdy. Jak egzaminatorzy będą oceniać jazdę? Zobacz nowy jak będzie wyglądać nowy arkusz przebiegu egzaminu na prawo jady.


Zmiana biegów

właściwa dla energooszczędnej jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E:

osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie,
kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h;

a w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy:

osoba egzaminowana
powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

Hamowanie silnikiem

Należy korzystać z momentu obrotowego silnika podczas hamowania, czyli stosować hamowanie silnikiem

(pedał sprzęgła należy wciskać w ostatniej fazie hamowania).
Arkusz przebiegu egzaminu

Pojawiły się nowe zadania egzaminacyjne. Dodano pola 32 i 33 odnoszące się do jazdy energooszczędnej.

czwartek, 11 grudnia 2014

Niepełnosprawni mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowychPrzepisy prawa drogowego dają osobom niepełnosprawnym pewne przywileje.

Art 8.

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
2) kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki

Art. 7.
1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.
2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.
DO JAKICH ZNAKÓW MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych osoby niepełnosprawne lub osoby je przewożące mogą nie stosować się do znaków:Znaki B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 nie dotyczą uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej, kierującej pojazdem samochodowym oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych”.