wtorek, 31 października 2017

Najtrudniejsze pytania z testów na prawo jazdy

Na zdamyto.com pojawiło się zestawienie najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy. Statystyki obalają mit o szczególnie trudnych i podchwytliwych pytaniach i potwierdzają tezę, że w ogromnej części oblanie egzaminu na prawo jazdy wynika z... niedoczytania pytania.
Zobacz: najtrudniejsze pytania z testów na prawo jazdy

wtorek, 26 września 2017

Kiedy egzaminator WORD nie zaliczy parkowania?

Kiedy parkowanie jest zaliczone? Jak wykonać korektę? Kiedy korekta a kiedy powtórka zadania? Jak prawidłowo zaparkować?

Czytaj na wordzamosc.ministerstwonaukijazdy.pl: 

Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania?

czwartek, 17 sierpnia 2017

Musisz rozumieć co mówi do ciebie egzaminator

Od tego, czy rozumiesz wydawane Ci komendy zależy powodzenie Twojego egzaminu na prawo jazdy. Jakie komendy wydają egzaminatorzy? Okazuje się, że nie tylko „w prawo / w lewo”.

Egzamin praktyczny to nie tylko zadania

Podczas jazdy miejskiej musisz wykonać poprawnie zadań egzaminacyjnych. No może nie do końca poprawnie, bowiem podczas wykonywania każdego z nich możesz popełnić błąd, a do parkowania przysługuje Ci korekta.Oczywiście od prawidłowości wykonania zadań egzaminacyjnych zależeć będzie Twój sukces, ale egzaminator zwraca też uwagę na:
sposób wykonywania manewrów na drodze,
zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Podczas egzaminu nie liczy się więc tylko ilość wykonanych poprawnie zadań, ale jakość jazdy, bowiem sam egzamin polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym wspomnianych wyżej zadań egzaminacyjnych, które ustalonych w przepisach szczegółowych regulujących przebieg egzaminu.
Zadania w ruchu drogowym

Na egzaminie masz do wykonania w ruchu drogowym następujące zadania egzaminacyjne:
Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania
17 Wykonanie manewru omijania
… …
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
… …

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.


Egzaminator wprowadza w błąd?

Czy egzaminator może wprowadzać w błąd w trakcie egzaminu? Nie ma takiej możliwości, bowiem zgodnie z przepisami:
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa
Wszystko więc zależy od tego czy i jak zostanie zrozumiana jego komenda.

Zrozumieć egzaminatora


Podczas egzaminu praktycznego zmiana kierunku jazdy odbywać się będzie wielokrotnie – czy w celu wykonania zadania egzaminacyjnego „Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo”, czy pośrednio podczas wykonywania innych manewrów drogowych, przy których zmiana kierunku jazdy jest niezbędna (przejazdy przez skrzyżowania). Egzaminatorzy posługują się trzema rodzajami komend do zmiany kierunku jazdy:
Na skrzyżowaniu (na najbliższym skrzyżowaniu…) proszę skręcić w lewo. Z pozoru prosta komenda może spowodować odrobinkę zamieszania w warunkach stresu egzaminacyjnego. Skręcenie na stację paliw, do sklepu czy innego obiektu przydrożnego będzie błędem egzaminacyjnym, bowiem uliczka prowadząca tam w świetle przepisów kodeksu drogowego skrzyżowaniem nie jest. Skrzyżowania zazwyczaj poprzedzają znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, jeśli więc mijasz któryś z nich, możesz być pewien, że zbliżasz się do „najbliższego” skrzyżowania.
Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w kierunku… I tu pada nazwa miejscowości czy osiedla. Słysząc taką komendę stosujemy się wskazaniami znaków informacyjnych.
Brak komendy. Zdarza się, że egzaminator podczas zbliżania się do skrzyżowanie nie wyda żadnej komendy. To żadna pułapka egzaminacyjna – kierować się wówczas należy znakami zakazu i/lub nakazu określającymi kierunek jazdy przez skrzyżowanie. Pamiętaj, że zignorowanie znaku zakaz wjazdu czy nakaz jazdy w określonym kierunku może być przyczyną przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Oczywiście istnieje kilka „modyfikacji” powyższych komend, zasada tych trzech wymienionych pozostaje jednak ta sama. Zdarza się, że egzaminatorzy ułatwiając wam zadanie wydają komendę „w najbliższym możliwym miejscu”, „na najbliższym skrzyżowaniu gdzie będzie możliwość skręcamy…”, wówczas wiadomo, że to najbliższe skrzyżowanie nie będzie możliwe do wykonania manewru. Egzaminatorzy mogą też wydać podwójną komendę do zmiany kierunku jazdy Taka komenda określa kierunek jazdy na dwóch kolejnych skrzyżowaniach. Taka komenda pozwoli Ci zająć odpowiedni pas ruchu do jazdy na drugim skrzyżowaniu i to już zaraz po opuszczeniu pierwszego.

W niektórych sytuacjach egzaminatorzy precyzują swoją komendę, np: „bezpośrednio za przystankiem autobusowym w prawo” itp. Egzamin na prawo jazdy to nie egzamin z topografii miasta, i nie masz obowiązku znać położenie wszystkich skrzyżowań w mieście.


Popełniasz błąd – egzaminator informuje Cię o tym


Jeśli popełniasz błąd – egzaminator niezwłocznie informuje Cię o tym:

egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

…a po zakończonym egzaminie szczegółowo omawia z Tobą wynik egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania.

Pamiętaj, że jeśli czegoś nie zrozumiesz – masz prawo do zapytania egzaminatora. Egzamin na prawo jazdy to nie sprawdzian ze słuchu i możesz czegoś zwyczajnie nie dosłyszeć albo nie zrozumieć.

czwartek, 20 lipca 2017

Egzamin praktyczny: jak zrobić łuk?

Jazda pasem ruchu to jedno z zadań egzaminacyjnych. Generalnie metody są dwie - zawodna i łatwa do nauczenia oraz niezawodna - równie łatwa. Jakim sposobem nauczysz się łuku, aby zdać egzamin na prawo jazdy?
Odpowiedź znajdziesz tutaj:

Możesz wyjechać na miasto z niezaliczonym placem

Niewiele osób wie, że oblanie zadań na placu manewrowym daje możliwość kontynuowania egzaminu w ruchu miejskim. Oczywiście wynik egzaminu jest już przesądzony, ale z takiej możliwości warto skorzystać.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Policjant na skrzyżowaniu: filmy

Problematyczny temat nie tylko podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy...

Nauka jazdy w Zamościu

Stres egzaminacyjny: gdy trzęsą się nogi

Sposób na trzęsące się nogi? Nauka jazdy w Zamościu poleca ;)


Nauka jazdy w Zamościu

Jak ustawić lusterka na egzaminie?

Prawidłowe ustawienie lusterek na egzaminie.

Zapisy online na egzaminy coraz bliżej Zamościa

Rezerwowanie egzaminu na prawo jazdy przez internet może niedługo zawita do WORD Zamość. Większość WORD w Polsce daje już taką możliwość (właściwie to tylko kilka z nich nie dają jej...)

Mylą się kierunki? Jest na to sposób!

Niezawodny sposób na mylenie kierunków podczas kursu i egzaminu :D

Kurs nauki jazdy w ciąży

Czy w ciąży warto robić kurs nauki jazdy? Czy można liczyć na łagodniejsze traktowanie przez egzaminatora?

Jak długo czeka się na egzamin w WORD

Czas oczekiwania na egzamin uzależniony jest od wielu czynników. Musisz jednak wiedzieć, ze podane niżej czasy oczekiwania są orientacyjne.

piątek, 19 maja 2017

Usunięte pytania z testów na prawo jazdy


Z testów na prawo jazdy usunięto właśnie część pytań. To efekt prac komisji weryfikacyjnej.
Zdamyto.com juz zaktualizowało swoją bazę pytań, wiec w ich testach nie znajdziesz już pytań, które w WORD nie występują.
Które pytania usunięto? Czytaj tutaj: Testy na prawo jazdy: Komisja weryfikacyjna wycofała z bazy część pytań

czwartek, 6 kwietnia 2017

WORD Biłgoraj: pierwsze egzaminy już w piątek

WORD w Biłgoraju zaczyna egzaminowanie. Już w najbliższy piątek 7 kwietnie odbędzie się tam pierwszy egzamin.
Biłgorajski oddział WORD Zamość będzie przeprowadzał egzaminy na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1.

środa, 22 marca 2017

Do wygrania dostęp do testów na prawo jazdy

Możesz uzyskać dostęp do pełnej bazy egzaminacyjnej i to zupełnie za darmo!
Jak? Wystarczy wypełnić test składający się z 10 pytań stosowanych w testach na prawo jazdy.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/dostep-testow-prawo-jazdy-wygrania/