sobota, 10 września 2011

Znaki drogowe - nie wszędzie takie same

Pomimo widocznego ujednolicenia, europejskie znaki drogowe wykazują istotne różnice pomiędzy krajami. Podstawowe różnice to:
  • różnice graficzne
  • różne znaczenia
  • użycie różnych kodów kolorów
  • teksty w lokalnych językach (niekiedy dwujęzyczne)

Różnice graficzne:

  • Znaki ostrzegawcze w Irlandii mają kształt rombu z żółtym tłem zamiast standardowego kształtu trójkąta i odbiegają od standardu przyjętego w reszcie Europy.
  • Wiele piktogramów (tunel, pieszy, samochód itd.) nieco różni się w wielu krajach.
  • Typy strzałek mogą być różne.
  • Różne kroje pisma w tekstach. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Grecja i Portugalia używają czcionki Transport. Niemcy stosują DIN 1451. Holandia używa czcionek FHWA, a Szwajcaria kroju pisma.
Zobacz porównanie znaków drogowych.Źródło: Nauka jazdy w Zamościu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz