czwartek, 29 sierpnia 2013

Nowe kary za parkowanie na kopercie

Sejmowa podkomisja ds. osób niepełnosprawnych przygotowuje  projekt nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń.

Projekt został przygotowany, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Karty obecnie wydawane są bezterminowo. Projekt przewiduje 5-letni okres ich ważności.


W Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.
Co przewiduje projekt ustawy?
 • karty parkingowe przysługiwałyby jedynie osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mających istotne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się
 • karta byłaby wydawana na pięć lat - ograniczy to przypadki posługiwania się kartą osoby nieżyjącej
 • wprowadzenie technicznych zabezpieczeń utrudniających podrobienie karty
 • wprowadzenie centralnej ewidencji kart
 • za nieuprawnione korzystanie z karty grozić ma grzywna do 2 tys. zł
 • wprowadzenie obowiązku wyznaczania określonej minimalnej liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach i obszarach, gdzie parkowanie jest dozwolone. W zależności od ich wielkości - liczba ta wynosiłaby od jednego do trzech lub przynajmniej 3 %, jeśli ogólna liczba miejsc jest większa niż 100.

Autorzy zmian proponują też, by wszędzie miejsca takie oznakowane były - oprócz znaku pionowego - niebieskim podkładem.
WORD Zamość

środa, 28 sierpnia 2013

Instruktorzy nauki jazdy zatrzymani przez policję

Policja zatrzymała czterech instruktorów nauki jazdy. Usłyszeli 45 zarzutów za które może grozić nawet 8 lat więzienia. Mężczyźni podejrzani są o wystawianie w zamian za łapówki zaświadczeń o ukończeniu dodatkowego szkolenia na prawo jazdy.

Śledczy ustalili, że instruktorzy jednej z gliwickich szkół nauki jazdy w zamian za pieniądze wystawiali fałszywe zaświadczenia o ukończeniu dodatkowego szkolenia na prawo jazdy. W rzeczywistości osoba, dla której wystawiony był dokument, nie odbyła takiego szkolenia w ośrodku wskazanym w zaświadczeniu. Szkoleniowiec otrzymywał 50 złotych za "lewy" dokument - wynika z ustaleń śledztwa. Instruktorzy decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem.

Za zarzucane im przestępstwa każdemu z nich grozi do 8 lat więzienia.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Tramwaj na skrzyżowaniu

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo a kiedy należy mu go ustąpić? A może wystarczy ustąpić mu miejsca zamiast pierwszeństwa?

Przepisy regulujące pierwszeństwo przejazdu tramwaju są dość trudne, mają z nimi problemy nawet kierowcy, nic więc dziwnego, że są one trudnie do zrozumienia przez Was.

Poniżej przepisy regulujące pierwszeństwo przejazdu trawmajów.

Nie taki diabeł straszny... ;)

Przepisy o pierwszeństwie przejazdu tramwajów tutaj.

sobota, 17 sierpnia 2013

Kiedy szczególna ostrożność a kiedy ostrożność "zwykła"


Kodeks drogowy w zależności od sytuacji nakazuje zachowanie ostrożności lub szczególnej ostrożności. Kiedy więc należy zachować szczególną ostrożność a kiedy wystarczy ostrożność "zwykła"?


Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art 3. ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

Kto ma zachować ostrożność?

Jak wynika z powyższego cytatu, kodeks drogowy obowiązuje nie tylko osoby znajdujące się na drodze. Jego zapisy obowiązują zatem:
Uczestników ruchu drogowego (kierujący pojazdem, pieszy czy osoba znajdująca się w pojeździe)
Innych osób znajdujących się na drodze, poza uczestnikami ruchu (osoba wykonująca prace remontowe)
Osób znajdujących się poza drogą i w jej pobliżu a których zachowanie może mieć wpływ na ruch na drodze (dzieci na placu zabaw, osoba powodująca zadymianie poprzez np palenie liści)

Kiedy "zwykła" ostrożność?

Obowiązek zachowania ostrożności dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego, każdej osoby znajdującej się na drodze lub też poza nią. Ostrożność dotyczy każdego bez wyjątku, zawsze i wszędzie - w miejscach o których wspomina kodeks drogowy --> Czytaj: Kto ma zachować ostrożność?


Przejawem zachowania ostrożności przez kierującego pojazdem będzie więc zredukowanie prędkości podczas przejeżdżania w pobliżu placu zabaw czy osiedla mieszka mieszkaniowego.

Także osoba znajdująca się w pojeździe - jako np pasażer - powinna zachować ostrożność, np podczas wysiadania z pojazdu.


"Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi zakazami i nakazami lecz także w sposób rozważny i ostrożny"


Kodeks drogowy nie określa jakie twoje zachowanie będzie przejawem zachowania ostrożości.


Kiedy szczególna ostrożność?

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dotyczy wyłącznie konkretnych osób znajdujących się w konkretnych sytuacjach drogowych. Zarówno wspomniane osoby jak i sytuacje drogowe zostały precyzyjnie wskazane przez kodeks drogowy.

W przeciwieństwie do "Ostrożności" kodeks drogowy definiuje pojęcie ostrożności szczególnej i Twój sposób zachowania będący przejawem jej zachowania:Art. 2. ust. 22. Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniają-cych się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.Do zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje cię:
 • każdy minięty znak ostrzegawczy,
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.
Szczególną ostrożnośc powinien zachować:
Kierujący pojazdem podczas:
 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, 
 • cofania, 
 • wyprzedzania, 
 • zbliżania się do skrzyżowania, 
 • przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
 • zbliżania się do przejścia dla pieszych, 
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku, 
 • zbliżania się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy, 
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, 
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L". Poprzez "przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim, 
 • jazdy pojazdem uprzywilejowanym "w akcji" w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
 • jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju, 
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego, 
 • omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
 • omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenia pojazdu nienormatywnego.

Pieszy podczas:
 • przechodzania przez torowisko,
 • przechodzenia przez jezdnię.

Kierujący rowerem podczas:
 • korzystania z drogi dla rowerów i pieszych ,
 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych .

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:
 • kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 , B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 , B-39.Zatem:
Podczas manewrów omijania i wymijania wystarczy zachowanie "Ostrożności", chyba, że wykonywany jest manewr omijania/wymijania pojazdu egzaminacyjnego lub nauki jazdy.
Wyprzedzanie wymaga już zachowania "Szczególnej ostrożności"
Przejeżdżanie obok pojazdu uprzywilejowanego nie wymaga zachowania "Szczególnej ostrożności", jednak kierujący tym pojazdem podczas jazdy powinien zachować tą ostrożność, jeśli nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych.

piątek, 16 sierpnia 2013

Zdawalność nowych testów jest słaba?

A może tradycyjne materiały do kursu na prawo jazdy nie potrafią sprostać wymaganiom nowego egzaminu na prawo jazdy?

Wprowadzona 19 sycznia zmiana w systemie egzaminowania wprowadziła niemałą rewolucję. Testy na prawo jazdy były tylko jednym z elementów jakie zmieniono. Słaba zdawalność egzaminów teoretycznych może wynikać min z materiałów dydaktycznych z jakich korzystają kursanci (tradycyjna płytka z testami + książka). Może więc czas na zmianę?

Wyobraź sobie podręcznik, w którym wiedza ekspertów podana jest przystępnie i ciekawie, który zawiera mnóstwo ruchomych ilustracji, a swoją wiedzę możesz sprawdzać rozwiązując mulimedialne ćwiczenia.

Takim "podręcznikiem" jest właśnie e-kurs ZdamyTo.pl
Czym jest e-kurs czyli multimedialny podręcznik na prawo jazdy?


 • ponad 500 ruchomych animacji z głównym bohaterem sportową "elką" ZdamyTo :)
 • kontrola swojej wiedzy przez przycisk "WIEM TO" i zapamiętywanie postępów w nauce
 • dla każdego tematu - ćwiczenia (wyglądające jak nowe testy)
 • podkreslony nacisk na tematy, które występują często w pytaniach z egzaminów
 • do każdego tematu przydzielone są ćwiczenia - wyglądające jak "nowe testy" czyli pytanie + film lub zdjęcie


Jak zamówić podręcznik?


Kontakt (w formularzu wybierz Mam inne pytanie).

Nowe testy na prawo jazdy- jak sprawdził się nowy system ?


Różne pytania dla zdających w różnych miastach. Kserowanie dokumentów, zamiast zapowiadanego elektronicznego systemu obsługi kursantów, pytania egzaminacyjne na prawo jazdy, których nie znają nawet dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Zbigniew Ogiński, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów, obecną sytuację nazywa katastrofalną.

Wprowadzone zmiany można określić tylko jednym słowem: porażka, dodaje Ogiński

Część z nowych pytań jest przeintelektualizowana, część niepotrzebna - mowi Ryszard Fonżychowski, prezes stowarzyszenia "Droga i bezpieczeństwo". Po co pytanie o długość drążka zmiany skrzyni biegów?


Elektroniczny system obiegu dokumentów miał ułatwić proces szkolenia i egzaminowania. Problemem jest działanie systemów obsługiwanych przez dwie firmy: PWPW - funkcjonujący w większości wydziałów komunikacji oraz ITS działający w większości WORD-ów. Problem tkwi w przepływie danych pomiędzy tymi dwoma systemami. Miało być elektronicznie, jest kserowanie i przesyłanie tradycyjną

Ministerstwo transportu chce naprawić sytuację nowelizacja ustawy o kierujących dzięki której resort miałby wyłączność na podejmowanie decyzji co do wyboru dostawcy systemu i bazy pytań dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.


Innym pomysłem jest zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców i wzorów dokumentów stosowanych. Nowe przepisy zmuszałyby Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do darmowego połączenia WORD-ów korzystających z produktu ITS ze wydziałami komunikacji, gdzie działa system PWPW.