środa, 30 października 2013

Po egzaminie zobaczysz swoje pytania. Pod jednym warunkiem

Projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami przewiduje możliwość wglądu do pytań egzaminacyjnych pod jednym warunkiem:

Art 52a

Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik w części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.


Oznacza to, że osoba która zdawała teoretyczny egzamin na prawo jazdy będzie miała możliwość wglądu do pytań jeśli wynik egzaminu będzie negatywny. Udostępnione będą tylko te pytania na które udzielono negatywnej odpowiedzi.


Rozwiąż nowe testy na prawo jazdy. Największa baza pytań, egzamin taki jak na WORD.

Więcej o zmianie ustawy o kierujących na stronie nauki jazdy w Zamościu

Umiejętność jazdy energooszczędnej - nowy element egzaminu na prawo jazdy?

Proponowana zmiana do ustawy o kierujących wprowadza kolejny element egzaminu praktycznego - sprawdzenie umiejętności jazdy energooszczędnej.

Polska zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej staje się krajem coraz bardziej przyjaznym misiom polarnym.Wśród obowiązujących elementów egzaminu praktycznego na prawo jazdy znalazł się nowy zapis artykułu 51 - sprawdzenie umiejętności jazdy energooszczędnej.Tekst obowiązujący:

Art. 51:

1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej (...)

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.

Czy zmieniony zapis nie jest kolejnym utrudnieniem egzaminu na prawo jazdy?


Proponowana zmianaCzytaj też: Egzamin na prawo jazdy będzie (jeszcze) trudniejszy?

piątek, 25 października 2013

Komunikat w sprawie obniżenia punktacji egzaminu teoretycznego na prawo jazdy


Obniżenie punktacji egzaminu teoretycznego - Ministerstwo wydało oficjalny komunikat

W związku z pojawiającymi się informacjami oraz publikacjami prasowymi, które dotyczą rzekomych planowanych zmian w systemie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że:

Resort transportu nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac nad zmianą zasad zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a także nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac, mających na celu zmianę tzn. punktacji egzaminu teoretycznego, która skutkowałaby zmniejszeniem liczby punktów koniecznych do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W ocenie Ministerstwa obniżanie progu zdawalności, a więc bezpośrednio także wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, byłoby działaniem negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, która została wprowadzona w styczniu 2013 roku, skutkuje poprawą jakości szkolenia kandydatów na kierowców.

Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy nie tylko w Polsce


Nowe zasady ubiegania się o prawo jazdy w... Sierra Leone. Aby zdobyć wymarzony prawo jazdy należy opanować zasady gry The Drivers' Way. Może to byłby lepszy sposób na polskie statystyki wypadkowe, zamiast wprowadzania zmian w egzaminach na prawo jazdy?Władze Sierra Leone w nietypowy sposób radzą sobie z plagą wypadków drogowych. Ludziom, którzy chcą zdawać na prawo jazdy, każe się kupić grę planszową The Drivers' Way. Obowiązują w niej zasady kodeksu drogowego, zamiast pionkami zawodnicy poruszają się modelami klasycznych samochodów, a rzuca się kostką inspirowaną sygnalizacją świetlną. Auta muszą pokonywać przeszkody, np. przechodzić testy. Za uszkodzoną przednią szybę lub brak ubezpieczenia płaci się mandaty. Gracze odpowiadają także na pytania.

Produkowana w Indiach planszówka kosztuje 60 tys. SLL, czyli ok. 14 dol. (dotąd importowano 3 tys. egzemplarzy). Przed przystąpieniem do testu kandydaci na kierowców muszą zagrać w nią co najmniej raz. "Większość tutejszych wypadków to skutek nieznajomości kodeksu. Większość kierowców nie rozumie połowy znaków drogowych" - twierdzi autorka gry i policjantka w jednej osobie Morie Lenghor, dodając, że mając świadomość, że młodzi ludzie często nie lubią czytać, postanowiła nadać ważnym zasadom drogowym bardziej atrakcyjną dla nich formę.

http://news.sl/drwebsite/publish/article_200523968.shtml
Za WORD Zamość

Ministerstwo chce jednolitej bazy pytań na prawo jazdy ale...


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej chce, aby baza pytań wykorzystywanych podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy została ujednolicona.

23 października br. podczas posiedzenia Sejmu RP, Sekretarz Stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że konieczne jest przeprowadzenie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami, która zapewni, że kandydaci na kierowców będą zdawać w całym kraju egzamin teoretyczny na jednolitych zasadach.


Baza zweryfikowanych, ujednoliconych pytań, zawierać będzie docelowo ponad 3 000 pozycji.

Resort transportu ma również zamiar wprowadzić rozwiązania gwarantujące jawność docelowej bazy pytań.

W którym WORD zdawalność testów jest najwyższa?


Systematycznie rośnie zdawalność testów na prawo jazdy.
Najwyższą zdawalność (poprawa o 9% od czerwca)  ma WORD w Olsztynie.
Za WORD Zamość.

poniedziałek, 14 października 2013

Od stycznia 2014 jedna baza pytań. Próg punktowy bez zmian.

nauka jazdy zamosc egzamin teoretyczny w word

Pytania z testów na prawo jazdy zostaną upublicznione. Próg punktowy pozostanie jednak bez zmian. Ministerstwo Transportu walczy z bałaganem w egzaminach na prawo jazdy. Od stycznia 2014 r. testy powinny być przeprowadzane na jednolitym oprogramowaniu.

Od 2014 roku jedna baza pytań. Pytania jawne

Pytania powinny pochodzić z jednej bazy zatwierdzonej przez ministra transportu. To nie koniec zmian. Ministerstwo chce zapewnić powszechny dostęp do wszystkich pytań. Rzecznik Ministerstwa Transportu Mikołaj Karpiński: Docelowo, po utworzeniu bazy pytań egzaminacyjnych składającej się z ok. 3–4 tys. pytań, nie będzie potrzeby jej utajniania. Chcemy jawnej bazy pytań. Miałoby to się stać po ujednoliceniu obecnych dwóch baz pytań (jednej pochodzącej od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, drugiej od Instytutu Transportu Samochodowego) oraz jej zweryfikowaniu przez resort.

Przed zmianami z 19 stycznia 2013 roku baza liczyła kilkaset pytań, które kandydaci z łatwością wkuwali na pamięć. Sama liczba pytań to niejedyny powód, dla którego resort transportu chce jawności. Chodzi też o względy wizerunkowe. – Minister Nowak i jego otoczenie mają już dość punktowania przez media kolejnych wpadek przy wdrażaniu nowych egzaminów. Upubliczniając pytania, utną wszelkie spekulacje dotyczące tego, jak absurdalne pytania tam się pojawiają.


Powszechnie dostępne pytania byłyby też na rękę WORD-om. Wskutek zawirowań wokół egzaminów teoretycznych, a także coraz bardziej odczuwalnego niżu demograficznego ruch w WORD-ach znacznie zmalał w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat nawet o 40 proc. Czytaj: WORD-y zwalniają pracowników.


Czytaj:
Limit punktów na egzaminie teoretycznym nie zostanie obniżony
Umowa pomiędzy PWPW i ITS podpisana
Z testów na prawo jazdy znikają absurdalne pytania
WORD-y zwalniają egzaminatorów
Nowe testy na prawo jazdy z komentarzem i opisem

sobota, 12 października 2013

Jaki czynnik najbardziej wypływa na długość drogi hamowania?

Podczas egzaminu teoretycznego w WORD spotkać się możesz z pytaniem dotyczącym zależności pomiędzy długością drogi hamowania a nawierzchnią.

Rodzaj nawierzchni jest tylko jednym z czynników wpływających na długość drogi hamowania.

Pamiętaj, że droga hamowania to odległość przebyta przez pojazd w czasie od uruchomienia hamulca pojazdu do całkowitego zatrzymania się. Na jej długość mają wpływ min takie czynniki jak:
  • stan techniczny samochodu (np stan zawieszenia)
  • stan opon
  • rodzaj nawierzchni
  • temperatura hamulców (rozgdzane działają zdecydowanie gorzej)
  • masa pojazdu
  • prędkość pojazdu
...i inne

Pamiętaj, że system ABS w zdecydowanej większości przypadków wyływa na wydłużenie drogi hamowania.
Rodzaj nawierzchni jest czynnikiem mającym największy wpływ na długość drogi hamowania.

Czytaj więcej o hamowaniu: http://www.prawko-kwartnik.info/hamowanie.html