piątek, 17 sierpnia 2012

Od stycznia droższe kursy nauki jazdy?

Złe wieści dla kandydatów na kierowców: od stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny kursów przygotowujących do egzaminów na prawo jazdy. Wszystko przez obowiązek posiadania kas fiskalnych przez właścicieli autoszkół.

Prace nad nowym rozporządzeniem już trwają, projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Nauka jazdy w Zamościu-dla obcokrajowca


Czy obcokrajowiec może zrobić kurs i zdać egzamin na prawo jazdy w Zamościu? Może, pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Nasza nauka jazdy z powodzeniem prowadzi kursy dla obywateli Ukrainy.
  • Musisz osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek. Minimalny wiek dla kategorii B prawa jazdy to 18 lat. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku, w takim jednak wypadku należy do naszej nauki jazdy należy dostarczyć zgodę rodzica / opiekuna. Plik do pobrania tutaj.
  • Musisz przebywać w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiujesz od co najmniej sześciu miesięcy.
  • Musisz mieć numer PESEL - numer nadawany jest w Urzędzie Miasta, aby go zdobyć musisz byc zameldowany na terytorium Polski na okres powyżej 3 miesięcy.