czwartek, 16 sierpnia 2012

Nauka jazdy w Zamościu-dla obcokrajowca


Czy obcokrajowiec może zrobić kurs i zdać egzamin na prawo jazdy w Zamościu? Może, pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Nasza nauka jazdy z powodzeniem prowadzi kursy dla obywateli Ukrainy.
  • Musisz osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek. Minimalny wiek dla kategorii B prawa jazdy to 18 lat. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku, w takim jednak wypadku należy do naszej nauki jazdy należy dostarczyć zgodę rodzica / opiekuna. Plik do pobrania tutaj.
  • Musisz przebywać w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiujesz od co najmniej sześciu miesięcy.
  • Musisz mieć numer PESEL - numer nadawany jest w Urzędzie Miasta, aby go zdobyć musisz byc zameldowany na terytorium Polski na okres powyżej 3 miesięcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz