czwartek, 29 sierpnia 2013

Nowe kary za parkowanie na kopercie

Sejmowa podkomisja ds. osób niepełnosprawnych przygotowuje  projekt nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń.

Projekt został przygotowany, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Karty obecnie wydawane są bezterminowo. Projekt przewiduje 5-letni okres ich ważności.


W Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.
Co przewiduje projekt ustawy?
  • karty parkingowe przysługiwałyby jedynie osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mających istotne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się
  • karta byłaby wydawana na pięć lat - ograniczy to przypadki posługiwania się kartą osoby nieżyjącej
  • wprowadzenie technicznych zabezpieczeń utrudniających podrobienie karty
  • wprowadzenie centralnej ewidencji kart
  • za nieuprawnione korzystanie z karty grozić ma grzywna do 2 tys. zł
  • wprowadzenie obowiązku wyznaczania określonej minimalnej liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach i obszarach, gdzie parkowanie jest dozwolone. W zależności od ich wielkości - liczba ta wynosiłaby od jednego do trzech lub przynajmniej 3 %, jeśli ogólna liczba miejsc jest większa niż 100.

Autorzy zmian proponują też, by wszędzie miejsca takie oznakowane były - oprócz znaku pionowego - niebieskim podkładem.
WORD Zamość

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz