sobota, 3 stycznia 2015

Okres próbny dla młodych kierowców


Świeżo upieczonych kierowców obowiązywać będzie okres próbny. W tym okresie kierowcę obowiązywać będą między innymi ograniczenia prędkości. Wróci też zielony listek.

Czytaj: jakie zmiany w w 2015 roku?

Na czym będzie polegał okres próbny?

  • Okres próbny będzie dotyczył każdej osoby, która pierwszy raz otrzyma prawo jazdy kategorii B. Będzie on obowiązywał przez okres okres 2 lat od momentu otrzymania prawa jazdy.
  • Uczestniczenie w teoretycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania prawo jazdy. Szkolenie będzie kosztowało maksymalnie 100 zł a przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
  • Uczestniczenie w praktycznym szkoleniu z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania prawa jazdy. Szkolenie będzie kosztowało maksymalnie 200 zł a przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Szkolenie odbywać się będzie w formie praktycznych ćwiczeń trwających jedną godzinę.
  • Poruszanie się pojazdem oznakowanym naklejkami z zielonym listkiem na przedniej oraz tylnej szybie na okres pierwszych 8 miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy. Oznacza to, iż nie będzie mógł on prowadzić pojazdu pożyczonego, które nie będzie miało „listka”!
  • Zakaz przekraczania prędkości 50km/h w terenie zabudowanym, 80km/h poza terenem zabudowanym oraz prędkości wynoszącej 100km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej i na autostradzie - przez pierwsze dwa lata od otrzymania prawa jazdy.
  • Zakaz podejmowania pracy w celu zarobkowym w charakterze kierowcy pojazdu w prawie jazdy kategorii B przed upływem początkowego okresu trwającego osiem miesięcy, od chwili uzyskania prawa jazdy.
  • Zakaz wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem dla kategorii B (punkty 6 oraz 7 nie dotyczą osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną , na mocy rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 roku) - przed upływem 8 miesięcy od chwili uzyskania prawa jazdy.
  • Popełnienie w czasie okresu próbnego 2 wykroczeń przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym potwierdzonych mandatami lub wyrokami sądu wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata.

Okres próbny zacznie obowiązywać od 4 stycznia 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz