wtorek, 29 grudnia 2015

Zmiany w przepisach dla młodych kierowców


Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, wydłużającą w czasie wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla młodych kierowców.

Podpisana przez nowelizacja przewiduje wdrożenie nowego systemu CEPIK 2.0 dopiero 1 stycznia 2017. To właśnie problemy z tym systemem spowodowały odsunięcie w czasie wprowadzenia nowych przepisów (które miały zacząć obowiązywać właśnie 4 stycznia 2016).

CEPIK 2,0 pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Jednocześnie zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług. Wreszcie jakość szkolenia nauki jazdy nie będzie mierzona za pomocą wskaźnika zdawalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz