poniedziałek, 4 stycznia 2016

Po co zielony listek i jaka jest kara za jego brak?


Ustawa o kierujących pojazdami:

Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.
2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: (...)
3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Do pobrania akt prawny

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów:

§ 37a.47) 1. Na pojeździe samochodowym kierowanym przez kierowcę w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970), okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu.

Do pobrania akt prawny i wzór nalepki z zielonym listkiem (na str 167).

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy młodych kierowców obowiązywać ma okres próby, w czasie trwania którego muszą oni jeździć wolniej, niż pozwalają na to przepisy, a służby kontrolne, jak policja czy ITD, będą musiały to weryfikować. Ale skąd niby policja ma wiedzieć, że auto jadące po autostradzie 140 km/h (czyli zgodnie z ogólnymi przepisami) jest prowadzone przez młodego kierowcę, któremu przepisy nie pozwalają tam jechać szybciej niż 100 km/h? No właśnie. Trzeba taki pojazd oznakować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz