piątek, 7 października 2011

Nauka jazdy: osoby kierujące ruchem. Zamość

...czyli nie taki diabeł straszny... ;)
Podczas jazd (a także egzaminu:) ) możemy spotkać się z sytuacją w której będziemy musieli podporządkować się poleceniom wydawanym przez osoby kierujące ruchem. Kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo przejazdu?
Poniżej sytuacja zarejestrowana podczas jednej z naszych jazd - ten kto jeździł ten wie czyj to film ;).

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym:
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.Źródło: Nauka jazdy w Zamościu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz