piątek, 2 grudnia 2011

Nowe testy na prawo jazdy w 2012 roku to nie wszystko. Zmian będzie więcej

Nowy egzamin na prawo jazdy nie musi być trudniejszy - na pewno będzie praktyczniejszy. Przyszły kierowca zdający testy na nowych zasadach będzie musiał wykazać się konkretnymi umiejętnościami i wiadomościami a nie umiejętnością wkucia odpowiedzi na pamięć.

NOWA DROGA DO PRAWA JAZDY

Po zmianie przepisów odroga od momentu decyzji o szkoleniu do odebrania prawa jazdy będzie wyglądać następująco: starosta wydaje zainteresowanemu kartę kandydata na kierowcę i wpisuje go do rejestru osób bez uprawnień na podstawie karty kandydat rozpoczyna szkolenie w wybram przez siebie ośrodku szkolenia po zakończonym szkoleniu kierownik ośrodka, na podstawie węwnętrznego egzaminu wypisuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kandydat na kierowcę z wypełnioną kartą kandydat na kierowcę kieruje się do WORD-u zdany egzamin wpisywany będzie do karty, a potem WORD wysyła daną osobę do starosty, ten wystawia już dokument. Projekt nowego rozporządzenia poniżej.

NOWY TEST, NOWE PYTANIA, NOWE ZASADY

Test będzie składał się z 2 części:

  1. Pytania z wiedzy ogólnej (20 pytań). Pojawią się one na ekranie w czasie rzeczywistym zawierającym filmy sytuacyjne lub zdjęcia. Odpowiedzi na pytanie trzeba będzie udzielić w czasie 10 sekund. Możliwości odpowiedzi: TAK / NIE.
  2. Część specjalistyczna (12 pytań). Ta część testu będzie dotyczyła wiedzy szczegółowej dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.Podobnie jak w poprzedniej części pytania generowane będą w czasie rzeczywistym. Pytania w tej części mogą zawierać zdjęcia, lub nie posiadać ilustracji. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić w ciągu 30 sekund. Odpowiedzi udziela się wybierając jedną z trzech odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa.

PUNKTOWANIE W NOWYM TEŚCIE

Każde z pytań będzie miało przypisane 1, 2 lub 3 punkty. Ilość punktów za dane pytanie uzależniona będzie od wpływu pytania na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

ILE PUNKTÓW TRZEBA MIEĆ ABY ZALICZYĆ TEST?

Pozytywny wynik uzyska kandydat który zdobędzie 68 pkt z 74.

Tematyczny zakres pytań będzie podobny do dzisiejszego, ale te same pytania zostaną napisane na nowo. Mają być jednak jednoznaczne i precyzyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz